Strona w przygotowaniu. Zapraszamy wkrótce!

OVEN S.C. Zbigniew Rogowski, Piotr Boratyński

ul. Kard. Wyszyńskiego 2 lok. 31
15-888 Białystok
e-mail: oven@vp.pl

tel.: 85 745 17 57

NIP 542-24-73-226
REGON 050606229


Internetowa baza mieszkańców www.ikm.oven.pl